We kindly advise you to upgrade your Internet Explorer for better viewing experience.
Thank You!
Kartekartekompress

Mūsu rekvizīti

Valmieras tipogrāfija Lapa, SIA


Juridiskā adrese:
A.Upīša iela 7
Valmiera, LV4201
Latvia

Pasta adrese:
Raiņa iela 6
Valmiera, LV4201
Latvia

Reģistrācijas numurs 44103002862
PVN numurs: LV44103002862
Banka: Citadele JSC
SWIFT: PARXLV22
IBAN konta numurs: LV12PARX0005206280001

Tālrunis: +371 642223307
Fax: +371 642223307

e-pasts: info@lapaprint.com

Darba laiks: 9:00-17:00


Grāmatas

Grāmatu
vāki


Brošūras


Kalendāri

Bērnu
grāmatas