We kindly advise you to upgrade your Internet Explorer for better viewing experience.
Thank You!
Kartekartekompress

Kas mēs esam šobrīd

Valmieras tipogrāfija Lapa ir ģimenes uzņēmums.Neskatoties uz uzņēmuma vecumu, garā tas ir jauns un darbībā dinamisks. Jaunākie ģimenes locekļi rūpējas par uzņēmuma vadību, ražošanu un eksportu tādējādi dodot jaunu elpu uzņēmumam.

Mēs ticam grāmatu izgatavošanas nozarei, bet ne grāmatu industriālās ražošanas nozarei. Grāmata kļūst par arvien ekskluzīvāku preci, tādēļ jau šobrīd pielāgojam savu uzņēmumu šai tendecei. Tai pat laikā mēs neesam pret digitalizāciju – uzskatām, ka ir jāizmanto iesējas, ko piedāvā e-grāmatas.

Mūsu misija ir apkalpot klientu vēlmes, kas saistītas ar drukāšanu – grāmatas, prezentācija, iepakojums, tā lai nodrošinātu rentablu darbību un spētu piedāvāk klientiem pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību un uzlabojumus. Mēs nepārtraukti meklējam jaunas idejas un veidus kā uzlabot pakalpojumus, kurus sniedzam.

Šobrīd uzņēmums nav liels – mēs nodrošinām ar darbu 30 cilvēkus un turpinām augt. Uzņēmuma apgrozījums ir 1 milj EUR gadā. Apgrozījums ietver tikai mūsu pašu radīto vērtību(drukāto lokšņu apstrāde) un nevis materiālu izmaksas, kas mākslīgi palielina uzņēmuma apgrozījumu.

Mēs apkalpojam esošos klientus un cenšamies piesaistīt jaunus, lai uzņēmums sasniegtu 2milj EUR apgrozījumu gadā. Mēs ticam, ka tāda lieluma uzņēmums spēj nodrošināt vislabāko apkalpošanu saviem klientiem Baltijā un Skandināvijā.


Grāmatas

Grāmatu
vāki


Brošūras


Kalendāri

Bērnu
grāmatas